Thông báo quan trọng về dịch COVID-19
CHÍNH SÁCH COOKIE
Các cookies này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập trang web và không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookies trên trang chính sách bảo mật ở cuối trang web này. Trang Chính sách Riêng tư

Địa điểm xe

Dana Ford- Gia Lai
284
Lê Duẩn
Phường Thắng lợi
Pleiku

Gia Lai
Điện thoại: 0259 3535555
Fax: 0259 3551777

Dana Ford- Gia Lai

284
Lê Duẩn
Phường Thắng lợi
Pleiku

Gia Lai
Điện thoại : 0259 3535555
Fax : 0259 3551777

Chi tiết liên hệ từng bộ phận

Xe Ôtô mới

Giờ mở cửa
Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )Điện thoại
0593535555

Xe đã qua sử dụng

Giờ mở cửa
Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )


Điện thoại
0593535555

Phòng Kinh doanh

Giờ mở cửa
Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )


Điện thoại
0593535555

Phòng Tài Chính

Giờ mở cửa
Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )


Điện thoại
0593535555

Dịch Vụ

Giờ mở cửa
Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )


Điện thoại
0593535555

xưởng sửa chửa

Giờ mở cửa
Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )


Điện thoại
0593535555

Phụ tùng & phụ kiện

Giờ mở cửa
Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )


Điện thoại
0593535555

Phòng Hành Chính

Giờ mở cửa
Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )


Điện thoại
0593535555

Tổng hợp

Giờ mở cửa
Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )


Điện thoại
0593535555

Xe bán dự án

Giờ mở cửa
Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )


Điện thoại
0593535555