Thông báo quan trọng về dịch COVID-19
CHÍNH SÁCH COOKIE
Các cookies này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập trang web và không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookies trên trang chính sách bảo mật ở cuối trang web này. Trang Chính sách Riêng tư

Địa điểm xe

Dana Ford- Bình Định
73
Đường Tây Sơn
Quy Nhơn

Bình Định
Điện thoại: 0256 3546555
Fax: 0256 3546488

Dana Ford- Bình Định

73
Đường Tây Sơn
Quy Nhơn

Bình Định
Điện thoại : 0256 3546555
Fax : 0256 3546488

Chi tiết liên hệ từng bộ phận

Xe Ôtô mới

Giờ mở cửa

Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )


Điện thoại
0563546555

Xe đã qua sử dụng

Giờ mở cửa

Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )

Điện thoại
0563546555

Phòng kinh doanh

Giờ mở cửa

Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )

Điện thoại
0563546555

Phòng tài chính

Giờ mở cửa

Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )

Điện thoại
0563546555

Dịch vụ

Giờ mở cửa

Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )

Điện thoại
0563546555

Xưởng sửa chửa

Giờ mở cửa

Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )

Điện thoại
0563546555

Phụ tùng & phụ tùng

Giờ mở cửa

Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )

Điện thoại
0563546555

Phòng hành chính

Giờ mở cửa

Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )

Điện thoại
0563546555

Tổng hợp

Giờ mở cửa

Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )

Điện thoại
0563546555

Xe bán dự án

Giờ mở cửa

Sáng: 08h00 - 12h00

Chiều: 13h00 - 17h30

(Từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần )

 

Điện thoại
0563546555